قابل توجه دانشجویان خوابگاهی  دکترا و کارشناسی ارشد رزرو غذا فقط در بوفه ادبیات مقدور می باشد.

کد کاربری جهت ورود به سیستم اتوماسیون تغذیه شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی می باشد.

  زمان رزرو : 48 ساعت قبل از ساعت توزیع وعده(صبحانه ، ناهار و شام)

زمان لغو: 24 ساعت قبل از ساعت توزیع وعده(صبحانه ، ناهار و شام)

راهنمایی رزرو و افزایش اعتبار در سیستم اتوماسیون تغذیه   

http://yon.ir/vn2Yw

 

                           (به حروف بزرگ و کوچک استفاده شده در آدرس توجه شود)

 

احتراما به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند که جهت جلوگیری از عدم رزرو غذا و ایجاد مشکل لطفا اعتبار بخش " کیف پول " را افزایش دهید، لذا اگر در بخش " کیف پول " اعتبار منفی یا همان بدهی داشته باشید اتوماسیون اجازه رزرو غذا نخواهد داد.

در ضمن جهت افزایش اعتبار خود چه در تغذیه  چه در کیف پول،  نوع درگاه را ملی انتخاب نمایند نه پرداخت بهداد - ملی

توجه داشته باشید که  جهت افزایش اعتبار کارت غذا از گزینه "پرداخت بر خط (Online)"   استفاده نمایید

، بخش "شارژ کیف پول (Online)" برای رزرو بلیط قطار می باشد.

دانشجو یان در طرح تاک فقط مجاز به استفاده از کارت دانشجویی خود می باشد.

دانشجو یان در طرح تاک مجاز به دریافت مبلغ نقدی یارانه غذا نیست.

دانشجو یان در طرح تاک مجاز به استفاده از دو کارت دانشجویی نیست.

دانشجو یان در طرح تاک مجاز به استفاده از مبلغ یارانه در قبال غذاهای مورد تایید در طرح تاک می باشد و نمی تواند یارانه را در سایر موارد استفاده نماید.

دانشجویان در صورت تحویل کارت دانشجویی خود به پیمانکار  در صورت مشاهده کارت دانشجو غیر فعال گردیده و پیمانکار نیز جریمه خواهد شد.

در صورت مشاهده تخلف از طرف دانشجو کارت دانشجو غیر فعال می گردد.

در صورت مشاهده تخلف از طرف پیمانکار مطابق قرارداد برخورد خواهد شد.

فیش فراموشی در طرح تاک مورد پذیرش نخواهد بود.

ساعت توزیع صبحانه و شام : 18: الی 19:45

ساعت توزیع ناهار: 11:30 الی 13:45

ساعت توزیع صبحانه طرح تاک: 7:30 الی 10:30

ساعت توزیع ناهار طرح تاک: 11:30 الی 15

ساعت توزیع شام طرح تاک: 17: الی 18:30

نحوه محاسبه جریمه غذایی نخورده در ماه : اگر دانشجو در هر ماه دو مورد غذایی نخورده داشته باشد جریمه اعمال نمی شود ولی اگر بیشتر از 2 مورد باشد . برای بیشتر از دو مورد در هفته اول ماه بعد جریمه اعمال می گردد  در ضمن غذاهای نخورده در طرح تاک شامل جریمه غذایی نمی باشد.